#PrayforNigeria


INA-WB mourns with Lagos.  #Otedolaexplosion